🏘💵💰BOLEHKAH MEMBERI KELUARGA SIMAYYIT UANG DIWAKTU TAKZIAH❓

🎙Assyaikh Abdul Aziz ibn Baz Rahimahullah.

Pertanyaan: 📝
Sebagian dari orang-orang yang bertakziah, memberikan harta kepada keluarga si mayyit sesuai kemampuannya, apakah ini boleh ❓semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.

 

Jawaban: 🔓

🌷Yang Sunnah adalah dibuatkan untuk mereka makanan apabila terdapat kemudahan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau berita meninggalnya Ja’far Ibnu Abi Thalib dihari mu’tah, beliau berkata kepada keluarganya:

🎯”buatkanlah untuk keluarga ja’far makanan karena sesungguhnya telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka”.

🍚Apabila telah dibuatkan untuk mereka makanan agar mereka makan , maka ini adalah perkara yang baik.

*💶Adapun memberikan kepada mereka uang maka tidak disyari’atkan* kecuali jika mereka faqir dan membutuhkan, maka boleh untuk diberi, *namun bukan diwaktu takziah,* diberikan diwaktu (kesempatan) lain , dikarenakan mereka faqir dan membutuhkan.

Sumber: 📲
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2770

Alih bahasa: 💻
Abu Fudhail Abdurrahman Ibnu ‘umar غفر الله له

Website: 🌏
Salafycurup.com

⏯Telegram.me/salafycurup