Salafy Curup:
بسم الله الرحمن الرحيم

*??NASIHAT PENTING UNTUK WANITA MUSLIMAH*
??????

?Assyaikh Sholih alfauzan Hafidzahullah.

*?Selamatkan diri kalian, anak-anak perempuan kalian, Istri istri kalian dan mahram mahram kalian* ❗

?Sebelum mengejutkan kalian murka Allah yang kalian tak kuasa terhadapnya.

*Demi Allah*❗

?Jikalau keluar (untuk menyaksikan) salah seorang dari orang-orang sebelum kita(yang telah mendahului kita) sepuluh tahun yang lalu,

?Kemudian melihat wanita-wanita (dizaman )kita, niscaya Akan nampak perbedaan yang jauh diantara wanita-wanita diwaktu itu dengan wanita-wanita sekarang.

?Telah berubah umat, zaman, pakaian- pakaian, *semua itu disebabkan kelalaian dan ketidakpedulian.* Seorang laki-laki tidak bertindak sebagai seorang pemimpin terhadap para wanita, dan ibu-ibu tidak menjalankan tugasnya terhadap anak-anak perempuannya.

?Apabila seorang ibu membesarkan anak-anak perempuan mereka dengan didikan tanpa busana(berpakaian namun seperti telanjang), pakaian -pakaian yang jelek, pakaian -pakaian fitnah,dan rumah rumah tersebut tumbuh dalam keadaan seperti ini,

?maka bagaimana❓apa yang akan diharapkan untuk ummat ⁉ *bagaimana akan diharapkan masa depan yang baik,*dan selamat dari fitnah, ⁉ jika kita menyerahkan diri terhadap fitnah untuk menguasai kita ⁉ fitnah tersebut masuk rumah kita dan masyarakat kita, kita akan binasa semua.

?Allah ta’ala berfirman:
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

Takutlah fitnah (musibah) yang tidak hanya menimpa orang-orang dzalim diantara kalian
(Al Anfal ; 25)

?Maka sesungguhnya kemaksiatan dan kemungkaran apabila telah nampak dan tidak diubah, maka hukumannya akan menyeluruh pada semua, orang shalih dan orang thalih,

? orang thalih dikarenakan dia bermaksiat, sementara orang shalih terkena dikarenakan dia tidak mengingkari, dan tidak menegakkan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, wal iyadzubillah.

?Maka wajib atas kita untuk bertakwa kepada Allah.

*?Bertakwalah kalian kepada Allah wahai para wanita,* hendaklah sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran,
bersabarlah kalian didalam menjauhi fitnah, jangan keluar bersama orang-orang yang telah rusak, orang-orang yang asing.

?Mereka mengatakan:

?Ini (aliran) keras, melampaui batas dan seterusnya menjauhkan diri, mereka mensifati Islam dan orang-orang yang berpegang dengan agamanya dengan sifat-sifat ini.

*⚖Namun wajib untuk kita bersabar dan tidak menoleh mereka dan perkataan perkataan mereka.*

✊Bahkan hendaklah kita berpegang teguh terhadap agama dan akhlak kita, sehingga kita selamat dari hukuman Allah.

?Wahai para wanita hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, *terhadap diri kalian, anak anak perempuan kalian, orang-orang yang disekitar kalian* bertakwalah kalian Kepada Allah, selamatkanlah masyarakat dari hukuman Allah yang menyeluruh, kecuali jika Allah merahmati kita.

?Saya memohon kepada Allah untuk memberi Taufiq pada kita terhadap ucapan dan amalan yang shalih.

Sumber: ?

Alih bahasa: ?
Abu Fudhail Abdurrahman Ibnu ‘umar حفظه الله.

Website: ?
Salafycurup.com

Telegram.me/salafycurup