Salafycurup.com ~ Menebar cahaya nubuwah

📚MENGAMBIL FAIDAH DARI -KITAB KITAB YANG MENYIMPANG.*

📚MENGAMBIL FAIDAH DARI -KITAB KITAB YANG MENYIMPANG.*

Ditulis oleh Abu Fudhoil. Di Manhaj . Diterbitkan pada 11 Syawal 1438H / 11-7-2017.

Salafy Curup:
بسم الله الرحمن الرحيم

*📚MENGAMBIL FAIDAH DARI -KITAB KITAB YANG MENYIMPANG.*

🌷Assyaikh Al’allaamah ‘ubaid aljabiri Hafidzahullah

🔍Sesungguhnya melihat(membaca) kitab -kitab menyimpang ada tiga hukum ;

1⃣ Kitab tersebut murni bid’ah tidak ada sedikitpun Sunnah didalamnya, contohnya seperti “ushul alkafi” karya alkulainiy dan yang lainnya dari kitab kitab rafidhah,

❌maka (kitab kitab yang seperti)ini *diharamkan untuk melihat dan menelitinya* kecuali seorang yang berilmu, yang mahir, ingin membantah kaum (yang menyimpang) dari kitab-kitab mereka.

2⃣ kitab tersebut bercampur, didalamnya ada Sunnah dan bid’ah,

❌maka (kitab kitab yang seperti) ini *tidak halal untuk melihatnya(membacanya)*kecuali seorang yang berilmu, yang mahir , bisa membedakan antara yang benar dan berpenyakit (salah) antara yang baik dan jelek, Sunnah dan bid’ah

🥒Contohnya seperti; tafsir alkasysyaf karya azzammakhsyari, sesungguhnya azzammakhsyari adalah seorang mu’tazilah tulen(salah satu tokoh sesat), yang memiliki makar dan tipu daya, *memasukkan faham mu’tazilah nya,¹*

✍ seorang yang mahir dari orang-orang yang berilmu bisa mengambil faidah didalamnya seperti ilmu ma’aniy, balaghah, badi’ lughah, nahwu dan yang lainnya *selama dia bisa membedakan*.

3⃣ kitab tersebut tidak ada didalamnya bid’ah namun yang menulis kitab adalah ahlul bid’ah, seperti fiqh didalam bab thaharah, jual beli, dia tidak memasukkan(pemahaman bid’ahnya),

✋dia mengatakan; tidak ada urusan bagiku, tujuan saya menulis untuk mata pencaharian, saya mencari rezeki dari tulisan ini,

📒atau contoh yang lain,dia mengambil salah satu kitab dari kitab-kitab hadits, yang dia lakukan hanya menyusun kitab tersebut, menyusun bab babnya membuat nomornya(no hadits atau halaman)

*🍯Tidak memasukkan sedikitpun dari bid’ahnya,*

💥maka dalam hal ini apabila seorang yang berilmu yang mahir membimbingkan kepadamu kitab ini dia mengatakan kepadamu ;

☝ sesungguhnya kitab Fulan tidak ada didalamnya bid’ah, saya telah menelaah dan menelitinya, kitab tersebut tidak ada sedikitpun didalamnya dari kebid’ahan,

*🎯(maka jika seperti ini keadaannya)tidak mengapa untuk dibaca.*

Alih bahasa; 📚
Abu fudhail Abdurrahman Ibnu ‘umar حفظه الله

Sumber; 📲
http://ajurry.com/home/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9/

Catatan kaki; ✍
¹ Kelompok pemuja akal ini muncul di kota Bashrah (Irak) pada abad ke-2 Hijriyah, antara tahun 105—110 H, tepatnya di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik Pelopornya adalah seorang penduduk Bashrah, mantan murid al-Hasan al-Bashri rahimahullah yang bernama Washil bin Atha’ al-Makhzumi al-Ghazzal. Ia lahir di kota Madinah pada 80 H dan mati pada 131 H. Di dalam menyebarkan bid’ahnya, ia didukung oleh ‘Amr bin ‘Ubaid (seorang gembong Qadariyah kota Bashrah) setelah keduanya bersepakat dalam suatu pemikiran bid’ah, yaitu mengingkari takdir dan sifat-sifat Allahsubhanahu wa ta’ala. (Lihat Firaq Mu’ashirah, karya Dr. Ghalib bin ‘Ali Awaji, 2/821, Siyar A’lam an-Nubala, karya adz-Dzahabi, 5/464—465, dan al-Milal wan-Nihal, karya asy-Syihristani hlm. 46—48)LihatAsy Syariah Edisi 009,Manhaji |

Website; 🌏
Salafycurup.com

Telegram.me/salafycurup

Shortlink : http://salafycurup.com/?p=282


86 out of 100 based on 427 user ratings
1 stars 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars

Artikel Lainnya dari Manhaj

✋Jaga lisan ketika marah

✋Jaga lisan ketika marah

*⚖Latihlah dirimu agar mau mengakui kesalahan dan kembali pada kebenaran

*⚖Latihlah dirimu agar mau mengakui kesalahan dan kembali pada kebenaran

💰🏠Hukum menitipkan uang di bank

💰🏠Hukum menitipkan uang di bank

✅🏡Inilah perniagaan yang menguntungkanmu
✅🏡Inilah perniagaan yang menguntungkanmu
Wahai saudaraku sesungguhnya semua itu telah Allah tentukan
Wahai saudaraku sesungguhnya semua itu telah Allah tentukan
Pentingnya memperbaiki akhlak setelah mengenal manhaj salaf Pentingnya memperbaiki akhlak setelah mengenal manhaj salaf
Apakah dzikir setelah shalat fardhu dibaca juga seusai shalat Sunnah Apakah dzikir setelah shalat fardhu dibaca juga seusai shalat Sunnah
Ketentraman itu adalah ketentraman hati Ketentraman itu adalah ketentraman hati

Tags :


Galeri Salafy Curup

*⚖Latihlah dirimu agar mau mengakui kesalahan dan kembali pada kebenaran Pentingnya memperbaiki akhlak setelah mengenal manhaj salaf 💊🍯Cara yang sesuai dalam menasihati dan berdakwah Kunci dari Qadha(Memutus Perkara Perselisihan) adalah Pemahaman, bukan Sekedar Ilmu Bercerminlah! Amalanmu yang Menjadi Bukti Ahlussunnah Senantiasa Berporos kepada Al-Haq *🔥AHLI BID’AH LEBIH BERBAHAYA DARI AHLI MAKSIAT* *✊⚖POKOK DAKWAH BERDIRI KOKOH DIATAS TIGA PILAR* 🎯💥BENARKAH KAIDAH  *الغاية تبرر الوسيلة*  *(Tujuan menjadikan boleh segala macam cara untuk mendapatkannya)* ❓ 💥🛡BAGAIMANA SIKAP KITA TERHADAP PENGIKUT AHLUL BID’AH*❓ 🏡💥BAGAIMANA BERMUAMALAH DENGAN PARA PELAKU MAKSIAT.* JAUHI KEBID’AHAN DAN AHLULBID’AH ❕ Dialog Sahabat Yang Mulia Ibnu Abbas Dengan Kaum Teroris Khawarij

Kolom Komentar

Artikel Terbaru

Kategori

Arsip

Halaman

Asatidzah Pembimbing

Buku Tamu

Situs Ulama

Situs Salafy Indonesia

Tentang Kami Hubungi Kami Alamat Kami Buku Tamu Kritik & Saran

Salafycurup.com adalah situs resmi salafy curup provinsi Bengkulu. Alamat : Jl. Batu Galing RT.4 RW.1 Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Cp : +62 823 71589900 (Abu ‘Aisyah)

© Copyright 2017 Salafycurup.com. All Rights Reserved.