Bulan: September 2017

??Faidah tentang puasa Asyura’

??FAIDAH TENTANG PUASA ASYURA ✍Assyaikh Zakariya al’adniy Hafidzahullah. ?Tingkatkan puasa Asyura ? ?ibnulQoyyim Rahimahullah telah menyebutkan tentang puasa Asyura 3 tingkatan : 1⃣Tingkatan pertama: “Puasa satu hari sebelum dan setelahnya” ?Puasa tiga hari, yaitu tanggal 9,10,11. ?Sungguh telah disebutkan riwayatnya didalam riwayat al-Baihaqi (puasalah kalian satu hari sebelum dan setelahnya) dan ini adalah hadits yang dha’if (lemah) ?Atas dasar ini apabila haditsnya tidak shahih maka tidak diamalkan dikarenakan ibadah adalah tauqifiyyah (dikembalikan kepada dalil yang shahih) kembali kepada nash(AlQur’an dan assunnah yang shahih). 2⃣Tingkatan kedua : “puasa tanggal 9 dan 10, ?Dalilnya adalah sebagaimana yang shahih didalam shahih Muslim:...

Read More

?Nasihat bagi orang yang terkena musibah dengan memandang yang Allah haramkan seperti wanita(yang bukan mahram) dan murdan

?NASIHAT BAGI ORANG-ORANG YANG TERKENA MUSIBAH DENGAN MEMANDANG YANG ALLAH HARAMKAN SEPERTI WANITA(YANG BUKAN MAHRAM) DAN MURDAN¹ ?Assyaikh Shalih alfauzan Hafidzahullah. Pertanyaan: ? wahai Syaikh yang mulia semoga Allah memberikan Taufiq kepada Anda apa nasihat Anda terhadap orang-orang yang tertimpa musibah dengan memandang yang Allah haramkan seperti wanita dan murdan ❓ Jawaban: ? ?Tundukkan pandangan mata (Allah berfirman): “Katakanlah kepada kaum mukminin: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada kaum mukminat: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya’.” (An-Nur: 30-31) ?Tundukkan...

Read More

?⚖Orang-orang yang menginginkan jalan keselamatan menjauhi fitnah murdan

?⚖ORANG-ORANG YANG MENGINGINKAN JALAN KESELAMATAN MENJAUHI FITNAH MURDAN¹ ?Berkata Abdullah Ibnu Buraidah Al aslamiy Radhiyallahu Anhu : ?Ketika Umar Ibnu alkhattab Radhiyallahu anhu berkeliling pada suatu malam, tiba-tiba ada (suara) seorang wanita: “duhai Kiranya adakah jalan untuk saya bisa mendapatkan khamr atau adakah jalan untuk bisa menemui nashr Ibnu alhajjaj. ?Ketika di pagi hari ‘Umar Radhiyallahu anhu bertanya-tanya tentang orang tersebut (Nashr Ibnu alhajjaj) dan ternyata dia dari Bani Salim, ?Maka ‘umar mengutus seseorang untuk datang menemuinya, agar dia datang menemui ‘Umar maka dia datang, ?didapati dia adalah termasuk orang yang paling indah rambutnya, paling tampan wajahnya. ✂’Umar memerintahkan...

Read More

?? Peringatan dari bahaya murdan (Seorang laki-laki yang berparas imut) ‼

?? PERINGATAN DARI BAHAYA MURDAN (SEORANG LAKI-LAKI YANG BERPARAS IMUT) ‼ Sebagian tabi’in berkata : “Tidaklah aku mengkhawatirkan seorang pemuda yang gemar ibadah terhadap hewan buas yang duduk di hadapannya ketimbang kekhawatiranku terhadapnya dari anak lelaki imut yang duduk didepannya”. Sumber: ? Lammudur hal : 231 Diterjemahkan oleh: ✍ Al ustadz Zuhair Syariyf Abu Muhammad حفظه الله Website: ? Salafycurup.com...

Read More

Bahaya Nimbrung dalam Hal yang Tidak Diilmui dan Dikuasai

Bahaya Nimbrung dalam Hal yang Tidak Diilmui dan Dikuasai (Petikan Ibroh dari Tersesatnya Pentolan Utama Mu’tazilah) ❓Pertanyaan: Semoga Allah menganugerahkan kebaikan untuk Anda, seorang penanya berkata: “Siapakah mu’tazilah itu? Kenapa mereka disebut demikian?” ?Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-fauzan hafizhahullah menjawab: “al-mu’tazilah adalah pengikut washil bin ‘atho’, murid al-Hasan al-Bashri. Dia dahulunya murid al-Hasan al-Bashri –rahimahullah- imamnya tabi’in. Ketika al-Hasan al-Bashri ditanya (di majelisnya) tentang pelaku dosa besar “apakah ia mukmin atau kafir?” Beliau rahimahullah menjawab: ☝?“Pelaku dosa besar adalah fasik dan tidak kafir. Mukmin namun kurang kadar keimanannya. Bukan kafir.” Washil bin ‘atho yang ia (saat itu) murid beliau...

Read More